تماس با ما       فروشگاه        فيلم اصابت صاعقه به برج دبي      نمونه پروژه جايگاههاي سوخت       نمونه پروژه هاي عمومي      اصول حفاظت در برابر صاعقه       ابزار ریسک صاعقه

مشاهده برگه توضیحات ابزار ریسک فاکتور صاعقه ایران

دریافت فایل اجرایی ( فشرده شده ) IRAN Risk Factor 1.0

 آدرس : تهران بلوار اشرفی اصفهانی باغ فیض  همراه : 09120456454 نادری

info@GEHamahang.com         GEHamahang@yahoo.com