مجموعه آموزشهای ویدئویی / انیمیشنی ایران شماتیک ارائه شده توسط  شرکت گستره ارتعاش هماهنگ


عنوان آموزش :  بررسی مناطق مختلف سازه در برخورد صاعقه

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 30 مگابایت / 1:22 دقیقه

خلاصه ویدئو : این فیلم آموزشی نتیجه تحقیقاتی در مالزیست و به بررسی نقاط و موقعیتهای مختلف بر روی ساختمانها و درصد احتمال برخورد صاعقه به آنها می پردازد ...  دریافت

عنوان آموزش :    روش تست صاعقه گیرهای شرکت تجهیزات سیستم زمین 

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 63.8 مگابایت / 1:45 دقیقه

خلاصه ویدئو : در این سری از صاعقه گیرها برای تست دوره ای  و بررسی صحت عملکرد سیستم داخلی، درگاهی درنظر گرفته شده که از طریق این درگاه و دستگاه تستر مناسب می توان تست مناسبی انجام داد . دریافت

 

عنوان آموزش :   حفاظت خطوط ویدئویی در برابر اضافه ولتاژ

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 24.5 مگابایت / 1:36 دقیقه

خلاصه ویدئو : این  فیلم آموزشی به بررسی اثرات اضافه ولتاژ های ناشی از اصابت غیر مستقیم صاعقه بر روی خطوط دوربین مداربسته می پردازد  دریافت

عنوان آموزش :     حفاظت خطوط آنتن مرکزی در برابر اضافه ولتاژ  

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 17.7 مگابایت / 1:9 دقیقه

خلاصه ویدئو : این  فیلم آموزشی به بررسی اثرات اضافه ولتاژ های ناشی از اصابت غیر مستقیم صاعقه بر روی خطوط آنتن در سیستمهای آنتن مرکزی تلویزیونی می پردازد  دریافت

 

عنوان آموزش :  حفاظت خطوط تلفن و سانترال در برابر اضافه ولتاژ  

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 19.2 مگابایت / 1:15 دقیقه

خلاصه ویدئو : این  فیلم آموزشی به بررسی اثرات اضافه ولتاژ های ناشی از اصابت غیر مستقیم صاعقه بر روی خطوط تلفن ورودی ساختمانها می پردازد  دریافت

عنوان آموزش :    بررسی شمارنده های اصابت صاعقه 

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 11.9 مگابایت / 2:21 دقیقه

خلاصه ویدئو : در این آموزش روش کار و انواع شمارنده های اصابت صاعقه مورد بررسی قرارمی گیرند . دریافت

 

عنوان آموزش :  بررسی جداول فراست لاین یا عمق یخبندان

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 15.2 مگابایت / 1 دقیقه

خلاصه ویدئو : این فیلم آموزشی به توضیح عمق یخبندان در هر منطقه می پردازد . عمق یخبندان هر منطقه باید در طراجی سیستم های زمین در نظر گرفته شود  دریافت

عنوان آموزش :    بررسی استفاده از چراغ خطر های خورشیدی در کنار برقگیرها 

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 15.5 مگابایت / 1 دقیقه

خلاصه ویدئو : در این آموزش استفاده از چراغ خطرهای خورشیدی و مزیت استفاده از آنها در کنار سیستم های حفاظت خارجی در برابر صاعقه بررسی می شود. دریافت

 

عنوان آموزش :  آرم  خدمات حفاظت و رسانه شماتیک

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 6.13 مگابایت / 42 ثانیه

خلاصه ویدئو : آرم ویدئویی مجموعه خدمات حفاظت و رسانه شماتیک ...  دریافت

عنوان آموزش :    مفهوم عشق در نگاه ریاضیات

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 2.47 مگابایت / 31 ثانیه

خلاصه ویدئو : نگاهی برای بیان مفاهیمی چون عشق در ریاضیات . دریافت

 

عنوان آموزش :  بررسی مفهومی بعد زمان و فرکانس

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 1.35 مگابایت / 3 ثانیه

خلاصه ویدئو : این فیلم آموزشی کوتاه نگاه خوبی برای بیان مفاهیم نگاه زمانی و نگاه فرکانسی یا تفاوت آن چیزی که اسیلوسکوپ و اسپکتروم آنالایزر نشان می دهند ایجاد می کند.  دریافت

عنوان آموزش :    بررسی محدوده سطح خارجی برای محاسبات ریسک

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 14.4 مگابایت / 2:31 دقیقه

خلاصه ویدئو : در محاسبات ریسک صاعقه نیاز به محاسبه سطح خارجی محل حفاظت داریم که در این آموزش روش محاسبه توضیح داده می شود. این محدوده در نسخه های جدید استاندارد به Ad تغییر نام داده است . دریافت

 

عنوان آموزش :  بررسی تئوری گوی غلطان در حفاظت در برابر صاعقه

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 11.2 مگابایت / 2:48 دقیقه

خلاصه ویدئو : این فیلم آموزشی به بررسی تئوری گوی غلطان می پردازد که توسط آن می توان به بررسی فاصله جرقه زنی و محدوده تحت حفاظت برقگیرها پرداخت  دریافت

عنوان آموزش :    گزینه های طراحی سیستم حفاظت در برابر صاعقه 

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 9.6 مگابایت / 2:10 دقیقه

خلاصه ویدئو : در این فیلم به بررسی اجمالی روشهای مختلف حفاظت در برابر صاعقه برای سازه ها پرداخته می شود و ضعف هر کدام بیان می شود . دریافت

 

عنوان آموزش :  بررسی کابل های کواکسیال و اثرات پوستی در آنها

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 13.5 مگابایت / 47 ثانیه

خلاصه ویدئو : این فیلم آموزشی به اثرات پوستی کابل های کواکسیال و تاثیرات شیلد بر امواج می پردازد . دریافت

عنوان آموزش :    بررسی وضعیت بارها و میدان الکتریکی در مواد رسانا

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 6.67 مگابایت / 59 ثانیه

خلاصه ویدئو : در این ویدئو وضعیت بارها در مواد رسانا مورد بررسی قرار می گیرد و وضعیت میدان در آنها مورد تحلیل اجمالی قرار می گیرد  دریافت

 

عنوان آموزش : وضعیت میدان در شبکه های توری . قسمت دوم 

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 18.3 مگابایت / 1:8 دقیقه

خلاصه ویدئو : بررسی وضعیت میدان در شبکه های توری مواد رسانا و بیان عامل مهم در تعیین فرکانس عبور و فرکانس مسدود کننده امواج  دریافت

عنوان آموزش :    وضعیت میدان در شبکه های توری . قسمت اول

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 12.9 مگابایت / 46 ثانیه

خلاصه ویدئو : بررسی وضعیت میدان در شبکه های توری مواد رسانا و معرفی قفس فارادی . دریافت

 

عنوان آموزش :  بررسی اثر پوستی خاک

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 18.2 مگابایت / 59 ثانیه

خلاصه ویدئو : این فیلم آموزشی به بررسی اثر پوستی خاک و اثرات تخلیه الکتریکی در عمق بالای خاک می پردازد .  دریافت

عنوان آموزش :    بررسی اثر پوستی 

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 9.92 مگابایت / 1 دقیقه

خلاصه ویدئو : در این آموزش به بررسی اثر پوستی پرداخته می شود و معادلات آن بصورت کلی مورد بررسی قرار می گیرد . دریافت

 

عنوان آموزش :  نمایش عملکرد سرج ارستر

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 2.38 مگابایت / 24 ثانیه

خلاصه ویدئو : این فیلم کوتاه عملکرد واقعی سرج ارستر را در برخورد اضافه ولتاژ نشان می دهد  ...  دریافت

عنوان آموزش :  بررسی مفهومی عملکرد سرج ارستر 

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 3.59 مگابایت / 27 ثانیه

خلاصه ویدئو : در این ویدئو بصورت مفهومی عملکرد شبیه سازی شده سرج ارستر یا SPD نشان داده می شود . دریافت

 

عنوان آموزش :  روش نصب سرج ارستر های شرکت اپلیکاسیون تکنولوجیکاس اسپانیا در تابلو

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 2.05 مگابایت / 55 ثانیه

خلاصه ویدئو : این فیلم آموزشی به بررسی اجمالی روش نصب سرج ارستر های شرکت اپلیکاسیون تکنولوجیکاس اسپانیا در تابلو می پردازد  دریافت

عنوان آموزش :   فیوز بک آپ برای سرج ارسترها

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 14.7 مگابایت / 1:18 دقیقه

خلاصه ویدئو : فیوز بک آپ برای حفاظت سرج ارستر در برابر نشتی جریان و روشهای سری و موازی نصب آن در سیستم ها موضوعی است که در این ویدئو مورد بحث قرار می گیرد . دریافت

 

عنوان آموزش :  کاربرد اسپارک گپ در همبندی سیستمهای زمین با فلزات متفاوت

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 13.3 مگابایت / 52 ثانیه

خلاصه ویدئو : یکی از کاربردهای کاربرد اسپارک گپ در سیستمهای زمین با فلزات متفاوت است . این ویدئو به توضیح این کاربرد می پردازد . دریافت

عنوان آموزش :   اسپارک گپ چیست ؟

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 3.78 مگابایت / 46 ثانیه

خلاصه ویدئو : این آموزش به معرفی اسپارک گپ و مشخصات آن می پردازد . انواعی از خانواده اسپارک گپ ها مانند GDT ها نیز معرفی می شوند . دریافت

 

عنوان آموزش :  کاربرد اسپارک گپ در سیستمهایی با حفاظت کاتودیک

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 7.36 مگابایت / 1 دقیقه

خلاصه ویدئو : یکی از کاربردهای اسپارک گپ در سیستمهایی است که در آنها سیستم حفاظت کاتودیک در نظر گرفته شده است . این ویدئو به توضیح این کاربرد می پردازد   دریافت

عنوان آموزش :  کاربرد اسپارک گپ در حفاظت خطوط لوله

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 5.66 مگابایت / 1:13 دقیقه

خلاصه ویدئو :  جلوگیری از آسیب محل اتصال لوله ها یکی از کاربردهای اسپارک گپ است که این ویدئو به توضیح این کاربرد می پردازد . دریافت

 

عنوان آموزش : کاربرد اسپارک گپ در سیستمهایی مخابراتی

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 13.7 مگابایت / 59 ثانیه

خلاصه ویدئو : جلوگیری از اثرات مخرب مخابراتی یکی از کاربردهای اسپارک گپ است که این ویدئو به توضیح این کاربرد می پردازد .  دریافت

عنوان آموزش :    باندینگ با اسپارک گپ یا بدون آن 

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 10.3 مگابایت / 46 ثانیه

خلاصه ویدئو : در این ویدئو لزوم باندینگ و باندینگ با اسپارک گپ و یا بدون آن مورد بررسی قرار می گیرد . دریافت

 

عنوان آموزش :  بررسی مناطق مختلف سازه در برخورد صاعقه

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 30 مگابایت / 1:22 دقیقه

خلاصه ویدئو : این فیلم آموزشی نتیجه تحقیقاتی در مالزیست و به بررسی نقاط و موقعیتهای مختلف بر روی ساختمانها و درصد احتمال برخورد صاعقه به آنها می پردازد ...  دریافت

عنوان آموزش :    روش تست صاعقه گیرهای شرکت تجهیزات سیستم زمین 

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 63.8 مگابایت / 1:45 دقیقه

خلاصه ویدئو : در این سری از صاعقه گیرها برای تست دوره ای  و بررسی صحت عملکرد سیستم داخلی، درگاهی درنظر گرفته شده که از طریق این درگاه و دستگاه تستر مناسب می توان تست مناسبی انجام داد . دریافت

 

عنوان آموزش :  بررسی مناطق مختلف سازه در برخورد صاعقه

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 30 مگابایت / 1:22 دقیقه

خلاصه ویدئو : این فیلم آموزشی نتیجه تحقیقاتی در مالزیست و به بررسی نقاط و موقعیتهای مختلف بر روی ساختمانها و درصد احتمال برخورد صاعقه به آنها می پردازد ...  دریافت

عنوان آموزش :    روش تست صاعقه گیرهای شرکت تجهیزات سیستم زمین 

 تاریخ انتشار : 1399/02/04 

حجم / زمان : 63.8 مگابایت / 1:45 دقیقه

خلاصه ویدئو : در این سری از صاعقه گیرها برای تست دوره ای  و بررسی صحت عملکرد سیستم داخلی، درگاهی درنظر گرفته شده که از طریق این درگاه و دستگاه تستر مناسب می توان تست مناسبی انجام داد . دریافت

 

 

 

بتدریج صفحه بروزرسانی و آموزشهای ساخته شده به این مجموعه افزوده خواهد شد

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت گستره ارتعاش هماهنگ می باشد
آخرین بروزرسانی 1399/3/12