فروشگاه اينترنتي شركت                        دريافت بروشور شركت                       آخرين ويرايش 23/03/1396


آخرین خبر دیجیتال : راه اندازی آزمایشی فرستنده سوم تلویزیون دیجیتال در اروميه

مروري بر انتشار و دريافت  امواج زميني تلويزيون ديجيتال

با گذشت زمان ، بشر كه توانسته با تغيير در محيط پيرامونش و با اتكا بر ساخته هاي دست خود ، تمدن بزرگي را فراهم آورد به جايگاه كنوني خود هرگز راضي نشده و علاوه بر موارد كمي ، بيش از پيش به كيفيت تجهيزات و امكانات ساخته خود مي انديشد .

در اين گذر در منظر انتشار امواج تصاوير تلويزيوني گامهاي بسيار بلندي برداشته و اكنون با گذر از قله اي ديگر ، سرويسهاي تلويزيوني آنالوگ را تكنولوژي منسوخ شده مي داند . در سيستم هاي متداول امروزي كه از روش انتشار امواج بصورت آنالوگ بهره مي برد ، در طي مسير ، كيفيت دريافت اين تصاوير به شدت افت نموده و شرايط محيطي بر آن تاثير نامطلوب فراواني مي گذارند . از جمله اين تاثيرات مي توان موارد زير را برشمرد :

الف - تداخل ناشي از دريافت از دو مسير كه باعث ايجاد سايه در تصاوير تلويزيوني مي شود ، در سيستم هاي آنالوگ بشدت وجود دارد  برخورد امواج به ساختمانها و موانع موجود در مسير دريافت باعث تشديد اين مشكل مي شوند .

ب -  محدود بودن فضاي فركانسي در سيستم آنالوگ ( در محيط هاي كوهستاني براي پوشش مناسب تلويزيوني مجبور به احداث چند ايستگاه تلويزيوني هستيم كه براي هر شبكه در هر ايستگاه مجبوريم كانال منحصربفردي را تخصيص دهيم ) .

ج -  تداخل ناشي از كانال هاي نزديك يا هم كانال ( تعدد ايستگاههاي تلويزيوني و محدود بودن فضاي فركانسي گاه عمداً و گاه سهواً اين مشكل را پديد مي آورند ) .

د -  گستردگي باند فركانسي تلويزيوني و عدم خطي بودن تجهيزات دريافت و تقويت در سيستم هاي آنتن مركزي باعث بروز مشكل عدم دريافت سيگنالهاي هم سطح مي گردد .

ه در دريافت سيستم هاي آنالوگ ميزان كرير به نويز براي دريافت مناسب ، بسيار بالاست . يعني بايد اختلاف سطح سيگنال مطلوب  به ميزان نويز ايجاد شده بر روي آن ، بسيار بالا باشد كه همين امر باعث تلفات انرژي مي گردد .

و در سيستم هاي آنالوگ جابجايي سيستم آنتن بشدت در تصوير دريافتي تاثير گذار است بدين معني كه با جابجا كردن آنتن تصوير تغيير مي كند كه اين مشكل در سيستم هاي تلويزيون سيار مثل خودروها بسيار مشكل زا مي باشد .

    

ز - در سیستم دیجیتال امکان ارسال تصاویر با ابعاد متفاوت برای فرستنده ها وجود دارد . بدین معنی که می توان تصاویر را با ابعاد SD ، HD و یا HD Ready  ارسال کرد و گیرنده ها برای دریافت با مشکلی مواجه نگردند . با ایجاد بستر تلویزیون دیجیتال ، تبدیل سیستم استودیو ها از SD به HD توجیه پیدا کرده و کیفیت بسیار افزایش می یابد .

با استناد بر موارد مذكور ، سيستم جديدي براي انتشار امواج تلويزيوني زميني پيشنهاد شد كه از روش انتشار امواج ديجيتال بهره مي برد و در آن هيچيك از مشكلات و محدوديت هاي ذكر شده وجود نداشت . يعني در تصاوير ديجيتال نه سايه اي وجود دارد و نه تداخلي ، جابجا شدن آنتن تا وقتي كه سطح سيگنال از حداقل سيگنال لازم كم نشود ، تصوير مطلوب و ثابتي تامين مي گردد . بدین معنی که در تلویزیون آنالوگ با کاهش تدریجی سطح سیگنال  ، کیفیت تصویر به تدریج کاهش می یابد اما در تلویزیون دیجیتال ، درصورتیکه سطح سیگنال از حدی بیشتر شود ، کیفیت مطلوب تصویر تامین می گردد .

 فضاي بسيار كمي از محدوده فركانسي اشغال مي شود بصورتي كه بجاي يك شبكه آنالوگ در سيستم فشرده سازي MPEG4 مي توان 8 شبكه تلويزيوني و چند راديو پخش نمود . همچنین بعلت فشرده سازی بیشتر در MPEG4 نسبت به MPEG2 ، می توان این اختلاف حجم را در افزایش نمونه های ارسالی مورد استفاده قرار داد که باعث بهبود کیفیت تصویر می شود .

 علاوه بر موارد ذكر شده ، در سيستم ديجيتال بعلت پائين بودن كرير به نويز ، نويز تاثير كمي در دريافت داشته و طبيعتاً براي انتشار امواج توان كمتري مصرف مي گردد . اين سيستم انتشار تلويزيوني را DVB-T) Digital Video Broadcasting Terrestrial ) يا انتشار زميني ديجيتال امواج تصويري مي نامند . در زير نمونه هايي از سيستم هاي معرفي شده به همراه اين تكنولوپژي در زمينه هاي مختلف را مشاهده مي كنيد :

سيستم انتشار زميني تصاوير ديجيتالي   DVB-T    Digital Video Broadcasting Terrestrial
سيستم انتشار كابلي تصاوير ديجيتالي   DVB-C    Digital Video Broadcasting Cable
سيستم انتشار متحرك تصاوير ديجيتالي   DVB-H     Digital Video Broadcasting Handheld
سيستم انتشار ماهواره اي تصاوير ديجيتالي   DVB-S    Digital Video Broadcasting Satellite
سيستم انتشار ماهواره اي متحرك تصاوير ديجيتالي   DVB-S-H    Digital Video Broadcasting Satellite Handheld

 

البته اخيراً نسخه هاي DVB-T2 و DVB-S2 نيز ارائه شده اند كه بهينه شده سيستمهاي DVB-T و DVB-S هستند .

        

در تصوير بالا ، تنوع استفاده از سيستم تلويزيون ديجيتالي را مشاهده مي كنيد .

دریافت آخرین نقشه ارائه شده توسط پایگاه DVB

اما بررسي علت فشرده سازي MPEG4 و علت ترجيح داده شدن اين روش بر فشرده سازي  MPEG2 چيست ؟

در فشرده سازي MPEG4 ، ميزان فشرده سازي تصاوير بسيار بيشتر از روش MPEG2 بوده و نتيجتاً عليرغم كاهش نيافتن كيفيت دريافت ، قادر خواهيم بود تعداد شبكه هاي تلويزيوني بيشتري را ارسال كنيم . اين مزيتي است كه بجاي ارسال تنها پنج شبكه تلويزيوني و يك راديو ، مي توانيم هشت شبكه تلويزيوني و چند راديو با يك فرستنده بر روي يك كانال تلويزيوني پخش كنيم . نتيجتاً هزينه كاهش يافته و فضاي فركانسي كمتري مورد نياز خواهد بود هرچند به گيرنده هاي گرانتري نياز خواهيم داشت .

اما براي دريافت اين شبكه ها مجبور به چه تمهيداتي هستيم ؟

با توجه به اینکه کشور دربحث پوشش تلویزیون زمینی ، مرحله گذر از آنالوگ به دیجیتال را سپری می کند ( به  مرحله گذر Switchover مي گويند )  لازم است تا با تمهیداتی بتوان از تلویزیونهای آنالوگ موجود استفاده کرد تا به تدریج تلویزیون هایی با تیونر دیجیتال  (DVB-T ) تولید و روانه  شوند .

برای دریافت تصاویر دیجیتال و نمایش این تصاویر بر روی تلویزیونهای آنالوگ معمولی لازم است تا از دستگاه واسطی به نام STB)  Set Top Box ) استفاده شود . عموماً این دستگاهها در دو نوع با بستر های متفاوت ارائه می گردند . گیرنده هایی که با اتصال به رایانه فعال می شوند و رایانه را به تلویزیون دیجیتال تبدیل می کنند و انواع گیرنده های خانگی که با اتصال آنتن پشت بام ، خروجیهای تصویر و صدای آنالوگ را تامین می کنند .

 گیرنده های رایانه ای :

 درا نواع گیرنده های رایانه ای اغلب آنتن کوچکی ارائه می گردد که بر اساس موقعیت و فاصله تا ایستگاه انتشار امواج تلویزیونی قادر خواهد بود دریافت مطلوبی داشته باشد اما اصولاً برای دریافت تلویزیونی لازم است از آنتن های پشت بام استفاده شود . این گیرنده ها دارای یک ورودی آنتن بوده و از درگاه USB به رایانه متصل می گردند . با نصب نرم افزار ارائه شده به همراه دستگاه و نصب درایورهای مربوطه ، رایانه شما قادرخواهد بود تحت این نرم افزار ، به پخش تصاویر تلویزیونی و برنامه های رادیویی بپردازد .

اکثر گیرنده های رایانه ای قادر به ضبط برنامه های تلویزیونی بر روی رایانه می باشند که حداکثر حجم ضبط برنامه  بستگی به حافظه رایانه شما دارد .

 گیرنده های خانگی :

در این نوع گیرنده ها نیز مانند انواع گیرنده های رایانه ای ، لازم است آنتن تلویزیون پشت بامی به ورودی آنتن متصل و پس از جستجوی کانال ( کانال یابی ) ویدئو و صدا از طریق خروجیهای تصویر و صدا به ورودی های مربوطه در تلویزیون وارد و نمایش داده می شوند .

برخی از مدل های گیرنده خانگی دارای علاوه بر خروجیهای کامپوزیت ، دارای خروجیهای کامپوننت نیز می باشند . این بدین معنی است که سیگنال ویدئو بدون ترکیب شدن رنگها ، جداگانه توسط کابل های آبی ، سبز و قرمز به ورودی متناظر تلویزیون متصل می گردد . این خروجی در تلویزیون هایی که دارای ورودی های کامپوننت هستند کاربرد پیدا می کند .

برخی از گیرنده ها دارای خروجی HDMI هستند که امکان  انتقال سیگنال های با کیفیت صدا و تصویر بصورت دیجیتالی به تلویزیون را تامین می نماید . برای استفاده از این خروجی باید تلویزیون شما دارای اینگونه امکانات باشد یعنی لازم است که  درگاه ورودی HDMI داشته باشد   .

برخی از گیرنده های خانگی دارای ورودی USB بوده و از طریق آن امکان پخش فیلم ، موسیقی و نمایش عکس را فراهم می آورند . علاوه بر این امکانات در برخی از دستگاهها ،  از طریق این درگاه ( USB ) قادرخواهید بود به آپگرید دستگاه اقدام کنید .

برخی از دستگاهها امکان آپگرید از طریق امواج دریافتی فرستنده های تلویزیونی را دارند. این امکان را (OTA  ( over the air  می گویند  . در اینگونه دستگاهها نیازی به آپگرید دستی وجود ندارد و بر حسب نیاز ، بصورت خودکار این اطلاعات از طریق فرستنده های تلویزیونی به دستگاه گیرنده شما ارسال خواهند شد .

در برخی از گیرنده ها امکان ضبط برنامه های تلویزیونی بر روی فلش ( USB Flash ) وجود دارد که به PVR ) Personal Video Recording ) معروف است .

 نوع اسكن تصوير :

از آنجايي كه در گيرنده هاي تلويزيون ديجيتال ، كيفيت تصوير دريافتي بسيار مهم است لذا لازم است روش اسكن ويدئويي دستگاه گيرنده و توانايي آن در ارائه تصوير بهنگام بررسي گردد . در نمايش تصوير ويدئويي دو نوع اسكن وجود دارد .  Progressive يا پيشرونده  و  Interlaced يا در هم بافته . اين دو روش بيانگر اين موضوع هستند كه دستگاه گيرنده ، جزئيات تصوير را با چه آرايشي بر روي نمايشگر مي چيند و اين پازل را تكميل مي نمايد . در يك روش از گوشه سمت چپ تصوير خط به خط تصاوير بر روي صفحه نمايش چيده مي شوند تا تصوير هر فرم تكميل گردد . اين روش را روش اسكن پيشرونده مي گويند . در روش ديگر  اسكن ، بخش عمودي تصوير به خطوط ميدان زوج و فرد تقسيم شده و ابتدا دستگاه خطوط فرد را چيده و سپس خطوط زوج را مي چيند . به اين روش ، اسكن در هم بافته مي گويند . 

 

البته تفاوت نوع اسكن در ابعاد بزرگ تصوير قابل مشاهده و تشخيص مي باشد . در مدلهاي رايانه اي گيرنده هاي تلويزيون ديجيتال ، سرعت پردازنده و كارت گرافيكي رايانه در اين امر بسيار موثر هستند .

در روبرو نمونه هايي از معرفي نوع اسكن دستگاه را مشاهده مي كنيد . حرف i انگليسي بيانگر Interlaced و p بيانگر Progressive مي باشد .

720p - 1280x720 progressive scan
720i - 1280x720 interlaced
1080p - 1920x1080 progressive scan
1080i - 1920x1080 interlaced

Full HD  از روش اسكن پيشرونده استفاده مي كند و آنرا برخي اوقات 1080p مي شناسند چراكه رزولوشن عمودي تصوير آن 1080 پيكسل مي باشد .

HD Ready  از روش اسكن پيشرونده استفاده مي كند و آنرا برخي اوقات 720p مي شناسند چراكه رزولوشن عمودي تصوير آن 720 پيكسل مي باشد .

درحقیقت سیر تغییرات در ابعاد تصویر در فناوریهای متفاوت را در تصیر زیر مشاهده می کنید .

سيستم هاي SFN و MFN

در روش تامين پوشش تلويزيوني در سيستم هاي آنالوگ براي جلوگيري از تداخل در نقاط هم مرز ، فركانس فرستنده ها متفاوت در نظر گرفته مي شود . اين عامل باعث مي شود كه بعنوان مثال اگر با اتومبيل خود در مسير شبكه هاي تلويزيوني را دريافت مي كنيد ، با خارج شدن از محدوده پوشش يك فرستنده ، لازم است كانال گيرنده دوباره تنظيم گردد .

اما در سيستم ديجيتال با اعمال سيگنال هاي همزماني به فرستنده ها كه از طريق GPS تامين مي گردند ، مي توانيم از يك فركانس ثابت در محدوده وسيعي استفاده كنيم و تحت شرايطي ، تداخل نداشته باشيم . بدين معني كه بعنوان مثال در سطح يك كشور يك شبكه با يك فركانس ثابت پخش مي شود ( مثلاً شبكه هاي اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، خبر و آموزش ) و ديگر مجبور به تنظيم مجدد گيرنده نيستيم . به سيستمي كه از يك فركانس ثابت بهره مي برد SFN  Single Frequency Network مي گويند و سيستم چند فركانسي را MFN  Multi Frequency Network مي نامند .

تداخل در امواج ديجيتال :

در صورتیکه از سیستم تک فرکانسی استفاده شود ، تنها درصورتي تداخل در امواج تلويزيون ديجيتال باعث تخريب سيگنال مي شود كه اولاً امواج هم كانال بوده و ثانياً محتواي آنها متفاوت باشد يعني حتي درصورت هم كانال بودن برنامه هاي دو ايستگاه تلويزيون ديجيتال درصورتيكه محتواي برنامه ها يكي باشد ، تداخل نخواهيم داشت .  البته در سطح کشور از روش چند فرکانسی استفاده می شود که درصورت رسیدن دو سیگنال هم کانال در یک نقظه ، تداخل بوجود خواهد آمد .

در روش تک فرکانس ، بعلت مشکلات طراحی و مشخصات سیستم ، امکان ایجاد سیستم تک فرکانس یکپارچه در کشور وجود ندارد ( بزودی اطلاعات تکمیلی افزوده خواهد شد ) .

گپ فيلر ( تکرار کننده )

در برخي مناطق كه سيگنال ديجيتال بعلت وجود موانع فيزيكي در دسترس نباشد ، لازم است تا اين سيگنال تقويت يا رله شود . اما براي كاهش هزينه ها تنها رله اي نصب مي گردد كه كانالهاي ورودي و خروجي آن همسان هستند . به اين رله ديجيتال ، گپ فيلر يا پر كننده شكافها مي گويند . البته در استفاده از گپ فیلر ها در سیستم SFN باید سیگنال این دستگاهها با فرستنده اصلی همزمان گردد که این همزمانی از طریق پالسهای GPS تامین می گردد ( بزودی اطلاعات تکمیلی افزوده خواهد شد ) .

انواع تکرار کننده ها :

هم کانال : سیگنال دریافتی توسط آنتن گیرنده ، تنها تقویت شده و در محدوده ای که فاقد پوشش است دوباره توسط آنتن خروجی پخش می شود . از این سیستم در مکانهایی استفاده می شود که محدوده پوشش آنتن فرستنده و سیگنال دریافتی کاملاً از هم جدا هستند . البته در خصوص چگونگی ( تخریب یا تقویت ) محدوده هایی که هر دو سیگنال را دریافت می کنند لازم است که اختلاف فاز بین دو سیگنال از میزان Guard Interval فراتر نرود ( یا بعبارتی اختلاف فاز زیادی بین ورودی و خروجی تکرار کننده وجود نداشته باشد ). در شکل زیر نمونه هایی از این تکرار کننده ها را مشاهده می کنید .

در شکل زیر بلوک دیاگرام تکرار کننده های هم کانال یا On-Channel را می بینید .

غیر هم کانال : سیگنال دریافتی از آنتن گیرنده ، تقویت و  تغییر کانال داده شده و پس از تقویت نهایی توسط آنتن فرستنده دوباره در محدوده فاقد پوشش انتشار می یابد . مزیت این سیستم بر روش هم کانال این است که تداخل هم کانال به حداقل ممکن می رسد و ضعف آن در قیمت بالاتر آن است . در شکل زیر سه نمونه از این ترانس مدولاتور ها که قابلیت تغییر کانال سیگنال تلویزیون دیجیتال ورودی را دارند را می بینید .

شبکه تک فرکانس : در این شبکه ها همانند ایستگاههای دیگر لازم است که همزمانی بین ایستگاهها از طریق سیگنال های GPS و تجهیزات لازم طراحی و اجرا گردند . در اینگونه شبکه ها هر دو روش قبلی ، با احتساب نکات ضروری طراحی قابل اجرا خواهند بود .

تلويزيون ديجيتال در تهران

در تهران توسط دو فرستنده  2.5 كيلو واتي ، 14 شبكه هاي تلويزيوني ديجيتال شامل شبكه هاي اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، خبر ، شبكه تهران ، آموزش ، خبر بر روي كانال 37 (‌فركانس 602 مگاهرتز ) و شبكه هاي Press TV  ، العالم ، الكوثر ، جام جم 1 ، مستند و ايران ( شبكه هاي استاني به گونه اي كه هر روز يك شبكه استاني پخش مي شود ) بر روي كانال 43 ( فركانس 650 مگاهرتز ) و 10 شبكه راديويي شامل راديوهاي ايران ، پيام ، جوان ، فرهنگ ، معارف ، تهران ، قرآن ، سلامت ، ورزش و تجارت پخش مي شوند . البته بعلت خاصيت سيگنال ديجيتال و توان بالاي فرستنده ها ، سيگنال هاي اين فرستنده ها در بسياري از نقاط استان البرز ( كرج ) و تاكستان هم قابل دريافت مي باشند . 

 فرستنده دیجیتال موبایل ( DVB-H ) در تهران برنامه های بیست و یک شبکه تلویزیونی و ده شبکه رادیویی را به این شرح پخش می کند:
شبکه های تلویزیونی شامل شبكه هاي اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، جام جم۱، الکوثر، العالم، Press TV وشبکه های استانی آذربایجان شرقی (تبریز)، خراسان رضوی (مشهد)، خلیج فارس(بندرعباس)، خوزستان (اهواز)، آذربایجان غربی (ارومیه)، اصفهان، فارس(شیراز) و سیستان و بلوچستان (زاهدان).
شبکه های رادیویی شامل  ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت ، گفتگو و تجارت .
گفتنی است چهار شبکه تلویزیونی اصفهان، فارس، زنجان و سیستان و بلوچستان از روز ۳۰ مهر ماه ۸۹ به شبكه هاي قبلي اضافه شدند و شبکه زنجان از روز ۱۵ آبان ماه ۸۹ قطع شد .
 

شرکت نوکیا هم برای مدل های گوشی تولیدی خود که از DVB-H پشتیبانی نمی کنند  و از سیستم عامل سیمبیان3 استفاده می کنند ، هندزفری ای رو ارائه کرده که با نصب نرم افزار و این هندزفری این گوشی ها قادر به دریافت شبکه های تلویزیون موبایل در مناطقی که تحت پوش این سیستم هست میشن .

تلويزيون ديجيتال در اروميه

از بهمن ماه 1388 فرستنده 50 واتي اروميه از ايستگاه گلشهر بصورت آزمايشي ، پخش برنامه هاي پنج شبكه تلويزيون ديجيتال و يك شبكه راديو ديجيتال با فشرده سازي MPEG2  بر روي كانال 35 را آغاز نمود و شهروندان محترم قادرند  در اكثر نقاط شهر با تنظيم آنتن به سمت گلشهر ، سيگنال ديجيتال را دريافت نمايند .  تا پايان سال 1391 فرستنده هاي ديجيتال در شهرهاي استان آذربايجان غربي راه اندازي خواهند شد .

در تاریخ 1389/11/16 شبکه سوم از لیست پخش حذف و بجای آن شبکه استانی ارومیه افزوده شد . قبل از 28 اسفند 1389 شبکه های جام جم 3 ، پرس تی وی ، خبر ، استانی ارومیه و شبکه تهران در سطح شهر ارومیه پخش می شد  .

فرستنده 2 کیلو واتی کانال 35 ارومیه با فشرده سازی MPEG4  در تاریخ 1389/12/28  بصورت آزمایشی از ایستگاه شهید امینی ، روشن بود و  شبکه های اول ، دوم ، سوم ، تهران ، خبر ، آموزش و قرآن را در سطح شهر ارومیه پخش می کرد . این فرستنده در تاریخ  1390/1/14خاموش و در تاریخ 1390/2/21 دوباره پخش آزمایشی خود را آغاز کرد . در مورخه 1390/4/18 شبكه شما جايگزين شبكه آموزش شد . صبح روز سي ام تير ماه 1389 فرستنده دوم ديجيتال اروميه راه اندازي و پخش آزمايشي شبكه هاي جديد به فرستنده قبلي افزوده شد . سيستم تلويزيون ديجيتال اروميه در 15 مرداد ماه 1390 افتتاح شد . در بيستم مهر 1390 شبكه بازار به 15 شبكه قبلي افزوده شد .

بغیر از شبکه های مذکور در بخشهایی از شهر ، امواج فرستنده دیجیتالی تبریز بر روی کانال 22 قابل دریافت می باشند و شبکه های اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، تهران ، خبر ، آموزش ، قرآن و سهند را تامین می کند .

سلامت تماشا قرآن آموزش خبر تهران چهارم سوم دوم اول
فرستنده اول يا اصطلاحاً TS اول

 

ورزش پویانمایی اروميه بازار آی فيلم شما مستند نمايش العالم پرس تی وی
فرستنده دوم يا اصطلاحاً TS دوم

شبكه هايي كه در اروميه راه اندازي شده اند عبارتند از شبكه هاي اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، تهران ، خبر ، آموزش ، قرآن ، نمايش ، العالم ، پرس تي وي ، شبكه فيلم ، شبكه مستند ، شبكه اروميه ، بازار و شبكه شما و كه گلچيني از برنامه هاي شبكه هاي استاني را پخش مي كند . بعلاوه شبكه هاي تلويزيوني فوق شبكه هاي راديويي ايران ، جوان ، معارف ، قرآن ، فرهنگ ، سلامت ، ورزش ، تجارت ، تهران و پيام نيز راه اندازي شده اند و از طريق گيرنده هاي ديجيتال قابل دريافت مي باشند . البته در اول آذرماه 1390 شبكه جام جم يك از ليست پخش حذف و شبكه نمايش جايگزين آن شد .

در بیست و هفتم تیر ماه 91 در ارومیه شبکه های ورزش و پویا به فرستنده دوم ایستگاههای شهید امینی و شیخ تپه افزوده شدند . در بیست و پنجم بهمن ماه 91 شبکه های تماشا و سلامت به برنامه های فرستنده اول افزوده شدند . پخش آزمايشي HD از ايستگاه شهيد اميني اروميه با شبكه هاي irib HD و PressTv  و الكوثر بر روي كانال 47 فركانس 682 مگاهرتز آغاز شد .

ايستگاه شيخ تپه اروميه : به منظور بهبود سطح پوشش شبكه هاي ديجيتال در مناطق بهداري و گلباد و ... ، فرستنده هاي كانال 25 ( فركانس 506 مگاهرتز ) و 37 ( فركانس 602 مگاهرتز ) در نظر گرفته شده كه از سيزدهم ديماه فرستنده كانال 25  با پخش شبكه هاي TS اول و در پانزدهم ديماه 1390 فرستنده دوم روي كانال 37 با پخش شبكه هاي TS دوم آغاز به كار كرد .

بررسي وضعيت دريافت از دو ايستگاه شيخ تپه و شهيد اميني اروميه :
هرچند توان فرستنده هاي ايستگاه شيخ تپه در مقايسه با ايستگاه شهيد اميني ناچيز بحساب مي آيد اما از آنجايي كه ايستگاه شيخ تپه در سمت جنوب شهر واقع شده و اكثر منازل پنجره هايي به سمت جنوب دارند لذا دريافت بهتري نسبت به ايستگاه شيد اميني كه در سمت شمال غربي اروميه واقع شده پيش بيني مي شود . از طرفي فاصله كمتر ايستگاه شيخ تپه نسبت به ايستگاه شهيد اميني احتمال وجود حامل هاي مخرب كرير به نويز را به حداقل مي رساند چرا كه گيرنده هاي ديجيتال درصورتي كه سطح سيگنال dB 25 از ميزان نويز يا حامل هاي ناخواسته بيشتر باشد ، بدون مشكل كار مي كنند .

نكته : TS مخفف عبارت Transport Stream مي باشد كه ورودي هريك از فرستنده هاي ديجيتالي مي باشد . TS بعبارتي رشته اي از اطلاعات تصوير ، صدا و ديتا مي باشد كه در كنار هم با ساختاري بخصوص قرار گرفته اند .

وضعيت دريافت شبكه هاي ديجيتال در شهرهاي استان آذربايجان غربي :

مهاباد : از ابتداي ديماه 1390 پخش آزمايشي شبكه هاي ديجيتال در شهرستان مهاباد بر روي كانال هاي 24 ( فركانس 498 مگاهرتز ) و 30 ( فركانس 546 مگاهرتز ) از ایستگاه کانی شیخان آغاز و در 15/11/1390 رسماً افتتاح شد . ضمناً شبکه های تلویزیون دیجیتال در مهاباد بر روی کانالهای 27 ( فرکانس 522 مگاهرتز ) و 33 ( فرکانس 570 مگاهرتز )  ایستگاه دوشان مجید نیز قابل دریافت می باشند .

مياندوآب : مناطقی از شهر و حومه مياندوآب قابليت دريافت امواج ارسالي از فرستنده هاي پرقدرت اروميه و  آذرشهر را داشتند که امروز فرستنده های دیجیتال مستقل شهرستان میاندوآب روی کانال 30 ( فرکانس 546  مگاهرتز ) و کانال 36 ( فرکانس 594  مگاهرتز  ) رسماً راه اندازی شدند .

بوکان : فرستنده های مستقل دیجیتال شهر بوکان روی کانالهای 30 ( فرکانس 546 مگاهرتز ) و 36 ( فرکانس 594 مگاهرتز ) که از نوزدهم اسفند ماه 1391 بصورت آزمایشی راه اندازی شده بودند در تاریخ 15/2/92 بصورت رسمی افتتاح شدند .

سلماس : اكثر نقاط شهرستان سلماس قابليت دريافت امواج ارسالي فرستنده  اول تبريز روي كانال 22 ( فركانس 482 مگاهرتز ) را دارند . ضمناً در تاريخ 1392/9/3 فرستنده هاي ديجيتال شهر سلماس روي كانال 26 ( فركانس 514 مگاهرتز ) و كانال 32 ( فركانس 562 مگاهرتز ) بصورت آزمايشي پخش خود را آغاز نمودند .

نقده ، محمدیار ، اشنویه و پیرانشهر : فرستنده های اول و دوم ایستگاه شهید باکری بر روی کانالهای 34 ( فرکانس 578 مگاهرتز ) و 40 ( فرکانس 626 مگاهرتز )در تیر ماه 91 بصورت  رسمی در تاریخ 1391/04/21 افتتاح شدند .  البته برای بخشهایی از شهر پیرانشهر که فاقد پوشش فرستنده ایستگاه شهید باکری هستند ، در آینده فرستنده های مستقل در نظر گرفته خواهد شد .

ماكو : فرستنده هاي كانال 39  ( فركانس 618 مگاهرتز ) و كانال 45 ( فركانس 666 مگاهرتز ) در مورخه 1392/5/14 بصورت آزمايشي پخش شبكه هاي ديجيتال را آغاز نمودند .

چایپاره ( قره ضیاءالدین ) : فرستنده های کانال 30 ( فرکانس 546 مگاهرتز ) و 47 ( فرکانس 682 مگاهرتز ) از 1392/3/10 بصورت آزمایشی راه اندازی شدند . این فرستنده ها بخش وسیعی از شمال استان همچون شوط ، پلدشت و سد ارس را تحت پوشش خود خواهند داشت .

خوی : در مورخه  1391/7/20 پخش آزمایشی فرستنده های کانال 45 ( فرکانس 666 مگاهرتز ) و کانال 51 ( فرکانس 714 مگاهرتز ) آغاز و در تاریخ 11 آبان 1391 رسماً افتتاح شدند . سیگنال های تلویزیون دیجیتال در خوی با کیفیت مطلوب قابل دریافت می باشند . اما با توجه به عدم دید مستقیم شهرک ولیعصر به ایستگاه تلویزیونی شهر خوی ، امکان دریافت ، تنها در نقاطی از شهرک با آنتن بوستر دار امکانپذیر است . در آینده شبکه های تلویزیونی دیجیتال در این بخش از شهر ، از طریق ایستگاهی دیگر زیر پوشش خواهند رفت .

کسی که برای اولین بار وارد شهر خوی می شود آنتن های بلند بر فراز منازل در نظر او جلب توجه می کنند . اغلب این آنتن ها از نوع باند یک بوده و برای دریافت شبکه های کشورهای همسایه که در گذشته به پخش برنامه می پرداختند ، نصب شده بودند . اما امروزه همچنان این آنتن ها موقعیت خود را حفظ کرده اند  . از این موضوع دو نکته نتیجه می شود : یکی اینکه مردم به دریافت شبکه های تلویزیونی رغبت زیادی دارند و دوم اینکه بسختی شبکه های تلویزیونی در این شهر قابل دریافت می باشند . البته هرچند نوع بافت شهری در وضعیت دریافت شبکه های تلویزیونی موثر است اما استفاده از آنتن های نامناسب ( باند یک ) و استفاده از سیم های مخصوص آنتن تلویزیونهای سیاه و سفید ( کابل های دو رشته قهوه ای رنگ سیصد اهمی ) مشکل را دوچندان کرده اند که برای برطرف ساختن مشکلات دریافت لازم است از آنتن های متعارف ( برای دیجیتال  و آنتن های VHF و UHF برای آنالوگ ) و همچنین کابل کواکسیال هفتاد و پنج اهمی مرغوب استفاده شود . همچنین برای دریافت مناسب شبکه های تلویزیونی در آپارتمانها و مجتمع های مسکونی حتماً لازم است از سیستم آنتن مرکزی که به روش مناسبی طراحی و اجرا شده  استفاده شود .

شاهيندژ : فرستنده هاي كانال 38 ( فركانس 610 مگاهرتز ) و كانال 44 ( فركانس 658 مگاهرتز ) در مورخه 1392/9/17بصورت آزمايشي پخش شبكه هاي ديجيتال را آغاز نمودند .

تكاب : فرستنده هاي كانال 21 ( فركانس 474 مگاهرتز ) و كانال 27 ( فركانس 522 مگاهرتز ) در مورخه 1392/11/12 بصورت آزمايشي پخش شبكه هاي ديجيتال را آغاز نمودند .

سردشت : فرستنده هاي ديجيتال بر روی کانال 30 ( فرکانس 546  مگاهرتز ) و کانال 36 ( فرکانس 594  مگاهرتز  ) در مورخه 1393/3/6 بصورت آزمايشي راه اندازی شدند.  بخشهايي از شهر سردشت تحت پوشش سيگنال فرستنده هاي ديجيتال ايستگاه وزانه كردستان روي كانال 48 ( فركانس 690 مگاهرتز ) و كانال 51 ( فركانس 714 مگاهرتز ) نيز مي باشد ( البته فعلاً فرستنده بعلت مشكلات فني خاموش مي باشد ) .

چالدران : فرستنده هاي كانال 38 ( فركانس 610 مگاهرتز ) و كانال 44 ( فركانس 658 مگاهرتز ) در مورخه 1392/12/25 بصورت آزمايشي پخش شبكه هاي ديجيتال را آغاز نمودند .

ماکو : فرستنده های کانال 39 ( فرکانس 618 مگاهرتز ) و 45 ( فرکانس 666 مگاهرتز ) از 15/5/1392 بصورت آزمایشی راه اندازی شدند . این فرستنده ها شهر ماكو و بازرگان را تحت پوشش خود دارند و به زودي افتتاح خواهند داشت .

 پلدشت : بخشهايي از پلدشت تحت پوشش فرستنده های کانال 30 ( فرکانس 546 مگاهرتز ) و 47 ( فرکانس 682 مگاهرتز ) ايستگاه توحيد مي باشند كه بزودی فرستنده های دیجیتال مستقل راه اندازی خواهند شد . در این شهر هم اکنون 12 شبکه خارجی از جمهوری آذربایجان بر روی کانال 41 ( فركانس 634 مگاهرتز ) با مشخصات زیر قابل دریافت است :

ATV international - Medeniyyet TV - idman Azar - Nakhchivan TV - AZ TV - ictimai TV - Lider Tv - Kanal 35 - Space TV - ANS - Azad Azerbaijan - Xezar Tv

شوط : فرستنده های  دیجیتال مستقل کانال 32 ( فرکانس 562 مگاهرتز ) و 52 ( فرکانس 722 مگاهرتز ) در تاريخ 1393/1/30 بصورت آزمايشي راه اندازی شد.در این شهر هم اکنون 12 شبکه خارجی از جمهوری آذربایجان بر روی کانال 41 ( فركانس 634 مگاهرتز ) با مشخصات زیر قابل دریافت است :

ATV international - Medeniyyet TV - idman Azar - Nakhchivan TV - AZ TV - ictimai TV - Lider Tv - Kanal 35 - Space TV - ANS - Azad Azerbaijan - Xezar Tv

در برخي از بخش ها و روستاها با استاندارد جديد DVB-T2 راه اندازي شده كه از مزاياي اين سيستم اين است كه قابليت پخش بيست شبكه توسط يك فرستنده مستقل تامين ميگردد . هرچند بزرگترين ضعف اين سيستم اين مي باشد كه گيرنده هاي معمولي DVB-T قادر به دريافت و نمايش شبكه ها نيستند و لازم است حتما گيرنده جديد با قابليت DVB-T2 مورد استفاده قرار گيرد كه اخيراً متداول شده است .

 

جدول كانال و فركانس فرستنده هاي ديجيتال فعال در سطح استان آذربايجان غربي

  فرستنده سوم فرستنده دوم فرستنده اول ايستگاه شهر  
 

فركانس ( مگاهرتز )

كانال

فركانس ( مگاهرتز )

كانال

فركانس ( مگاهرتز )

كانال  
  682 47 634 41 586 35 ايستگاه شهيد اميني اروميه  
      602 37 506 25

ايستگاه شيخ تپه

 
      714 51 666 45

ايستگاه چشمه

خوي  
      666 45 618 39 ايستگاه قيه ماكو  
      562 32 514 26 ايستگاه تپه باستاني سلماس  
      682 47 546 30 ايستگاه توحيد چايپاره  
      658 44 610 38

ايستگاه شهر

چالدران  
      546 30 498 24 ايستگاه كاني شيخان مهاباد  
      570 33 522 27 ايستگاه دوشان مجيد  
      594 36 546 30

ايستگاه سوگلي تپه

مياندوآب  
      594 36 546 30

ايستگاه شهر

بوكان  
      658 44 610 38

ايستگاه شهر

شاهيندژ  
      522 27 474 21

ايستگاه اغولبيك

تكاب  
      594 36 546 30

ايستگاه كوه

سردشت  
      626 40 578 34

ايستگاه باكري

نقده ، اشنويه ، محمديار  
      658 44 610 38 ايستگاه پيرانشهر پيرانشهر  

 

   
 

آنتنهای یاگی باند یک تلویزیونی

سیستم آنتن مرکزی تلویزیونی برای آپارتمانها

کابل کواکسیال مخصوص تلویزیون

 

 

روش بهینه سازی سیستم آنتن برای دریافت شبکه ها :

لازم به ذکر است که برای دریافت شبکه های دیجیتالی باید نکات زیر را به دقت رعایت نمود :

1 - حتماً جهت آنتن به سمت ایستگاه تلویزیونی باشد .

2 - حتماً از کابل های کواکسیال مرغوب مثل کابل کرمان صادراتی ، کابل آمل ،خراسان و ... استفاده شود و حتی الامکان طول کابل به حداقل برسد . قطعی در مسیر کابل کواکسیال باعث تضعیف شدید سیگنال تلویزیونی و افزایش هارمونیک و نویز در خط خواهد شد .

3 - حتی الامکان از آنتن های شاخه ای و بدون مدار تقویت کننده ( آنتن بوستر دار مثل آنتن هانی ) استفاده شود چراکه عموماً بخاطر کیفیت پائین تقویت کننده های موجود در اینگونه آنتن ها ، نویزی نیز توسط مدار تقویت کننده به سیگنال افزوده می شود که علیرغم افزایش سطح سیگنال ، باعث کاهش سطح کریر به نویز در خط شده و شبکه ها قابل دریافت نخواهند بود .

4 - در صورتیکه شبکه ها بصورت شطرنجی دریافت می شوند و یا تنها تعدادی از شبکه ها دریافت می شوند ( هر فرستنده 8 یا 10 شبکه پخش می کند ) ، با فشردن دو بار دکمه info برروی کنترل گیرنده دیجیتال ، میزان سیگنال دریافتی از آنتن مشخص می شود و  از طریق این نمایشگر سطح سیگنال می توان با چرخاندن آنتن ، میزان سیگنال دریافتی را افزایش داد . وقتی که آنتن در بهترین جهت برای دریافت حداکثری تنظیم شد ، اقدام به کانال یابی مجدد نمائید .

5 - درصورتیکه از کانال و یا فرکانس فرستنده های دیجیتالی اطلاع دارید ، بهتر است از کانال یابی دستی ( نه اتوماتیک ) استفاده کنید . برای اینکار بر روی منوی کانال یابی دستی رفته ، کانال یا فرکانس فرستنده را وارد نموده تا میزان دریافتی سیگنال مشخص شود . در این مرحله نیز میتوان آنتن را چرخاند تا سیگنال دریافتی حداکثر شود . وقتی میزان سیگنال به بالاتر از 60 درصد رسید ( البته این مقدار در گیرنده های متفاوت ، متغیر است ) کلید جستجو را فشرده تا عملیات جستجو آغاز شود . بعد  از اتمام کانال یابی ، فرستنده دوم مثل فرستنده اول جستجو می شود .

تلویزیونهای دارای امکانات دریافت سیگنال دیجیتال

در این تلویزیونها برای دریافت سیگنال های تلویزیون دیجیتالی ، نیازی به استفاده از STB نبوده و سازندگان این امکان را در تیونر دستگاه فراهم نموده اند . برای تشخیص اینگونه تلویزیون ها یکی از علائم زیر قابل مشاهده مي باشند :

بر روی آنها عبارتDTV ) Digital TV ) ثبت شده است .

بر روي آنها عبارت iDTV ) Integrated Digital TV ) ثبت شده است .

بر روي آنها عبارت  DVB-T  MPEG4 ثبت شده است .

و يا تصوير روبرو  بر روي آن مشاهده مي شود .

با راه اندازی سیستم های تلویزیون دیجیتال در کشورهای مختلف ، و با توجه به اینکه خطوط تولید تلویزیون ، تا آن زمان خود را با این سیستمها سازگار نکرده بودند ، گیرنده های واسط یا Set Top Box ها ارائه گردیدند که توجه به آمار های ارائه شده نشان دهنده استقبال مناسب بینندگان درخصوص خرید این گیرنده ها بوده است .

آمار استقبال بینندگان از گیرنده های تلویزیون دیجیتال در برخی کشورها

نکته قابل توجه اینکه در برخی از گیرنده های تلویزیون دیجیتال ، با گذشت زمان تاخیری در صدا ایجاد می گردد که این تاخیر بین صدا و تصویر با خاموش و روشن کردن و یا تعویض شبکه برطرف می گردد . لذا لازم است که در هنگام تهیه این تجهیزات دقت بیشتری اعمال شود .

تفاوت در نسخه هاي DVB-T  :

در ابتدا كه نسخه اول DVB-T در سال 2009 ارائه شد و مورد استفاده صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت ، بعنوان بهترين و جديد ترين سيستم انتشار ديجيتال مطرح بود . بعد ها در سال 2011 كه با پيشرفت تكنولوژي ، نسخه DVB-T2 ارائه گرديد ، مشخصه هاي بهتر آن باعث شد نظرها بسوي اين تكنولوژي منحرف شود . اما لازمه اين تغيير تكنولوژي ، تغيير در گيرنده هاي متداول مورد استفاده در كشور بود . يعني براي دريافت اين سيستم لازم است كه از گيرنده هاي جديد با قابيت دريافت شبكه هاي DVB-T2 استفاده شود . اين امر بار اضافي مالي بر دوش بينندگان تحميل خواهد نمود . اما تصميمي كه مد نظر مديران رسانه ملي است ، عبارتست از استفاده از اين تكنولوژي جديد در TS هاي بعدي . يعني براي دريافت شبكه هاي فرستنده هاي جديدي كه راه اندازي خواهند شد  لازم است از گيرنده هاي جديد استفاده شود .

در جدول بالا امكانات اضافه شده در سيستم DVB-T2 را مشاهده مي كنيد . همچنين در تصوير پائين نقشه جهاني كشورها به تفكيك سيستم مورد استفاده ارائه شده است .

سوالات متداول

سوال : آیا می توان گیرنده های مخصوص رایانه را به در گاه USB تلویزیون های LCD و غیره متصل کرد ؟

جواب : خیر این درگاه تنها قابلیت باز گشایی  فرمتهای محدودی از چند رسانه ای و بروز رسانی را دارد و قابلیت بازگشایی تصاویر تلویزیونی را ندارد .

 سوال : آیا گیرنده های تلویزیون دیجیتال به آنتن پشت بامی نیاز دارند ؟

جواب : با راه اندازی فرستنده های اصلی شهر در برخی نقاط آنتن سرخود کفایت مي كند اما براي دريافت شبكه سهند با توجه به اینکه هم اکنون سیگنال دریافتی از سمت تبریز بسیار ضعیف دریافت می شود  ( براي نقاطي كه شبكه آنالوگ تبريز را دريافت مي كنند ) نیاز به  آنتن پشت بامی بشدت احساس می شود .

سوال : در برخي مناطق از سطح شهر سيگنال يك فرستنده قابل دريافت و ديگري قابل دريافت نمي باشد . علت جيست ؟

جواب : اين مساله در دو حالت بروز می کند  . برخي از گيرنده ها بعلت اشكال موجود در نرم افزارشان با اين مشكل مواجه مي گردند كه لازم است اين مشكل توسط بروزرساني نرم افزار ، برطرف گردد البته مورد اخیر تنها در گیرنده های محدودی بروز می کند . اما حالت عمومي تر اين است كه ممكن است در قسمت تقويت كننده آنتن بوستر دار ، نويز ايجاد شده باعث بروز اشكال در دريافت آن كانال گردد و يا استفاده از كابل نامناسب و نامرغوب باعث تضعيف سيگنال و قرار دادن آن در حد آستانه شده باشد . همچنین لازم است بین آنتن پشت بامی و آنتن فرستنده ، دید مستقیم وجود داشته باشد . درصورتیکه دید مستقیم وجود نداشت ، لازم است که در حالت کانال یابی دستی ، کانال را انتخاب و آنتن را بچرخانید تا درصد سیگنال دریافتی آنتن به بیش از 60 درصد برسد و پس از آن کانال یابی نمود .

سوال : آیا استفاده چند تلویزیون از یک گیرنده دیجیتال امکانپذیر است ؟

جواب : بله در شرایطی که همگی بخواهند یک شبکه را مشاهده کنند . در اینصورت می توانند از خروجیهای متعدد دستگاه بهره ببرند .

 سوال : در آینده وضعیت فرستنده های تلویزیونی آنالوگ چگونه خواهد بود ؟

جواب : بر اساس انتخاب سال 2015 بعنوان سال خاموشی آنالوگ در جهان ، حداکثر تا این سال فرستنده های آنالوگ به پخش همزمان با شبکه های دیجیتال خواهند پرداخت . یا بعبارتی در نهایت یا باید از تلویزیون هایی با قابلیت گیرندگی دیجیتال استفاده کرد و یا گیرنده دیجیتال تلویزیونی را خریداری نمود .

 سوال : آیا تلویزیون های دارای قابلیت گیرندگی دیجیتال در فروشگاهها ارائه می شوند ؟

جواب : بله اطمینان درخصوص تعبیه شدن این امکان در تلویزیونهای جدید تنها با مراجعه به دفترچه راهنمای تلویزیون و یا حصول اطمینان از فروشنده امکانپذیر است .

 سوال : استفاده از گیرنده های خودرویی با چه کیفیتی امکانپذیر است ؟

جواب :  یکی از مزایای مهم تلویزیون دیجیتال ، پیوستگی تصویر در حالت متحرک است بدین معنی که با حرکت کردن ، مادامیکه سطح سیگنال از حد معینی کاهش نیابد ، تصویر خوبی ارائه می گردد . با توجه به پوشش محدود سیگنال فرستنده های دیجیتالی ( فعلاً پوشش محدود به شهر ها است ) ، این دستگاهها با راه اندازی فرستنده های پرقدرت در سطح شهر ها و جاده های بین شهری بتدریج جای خود را باز خواهند کرد . هرچند DVB-T مخصوص دريافت ثابت است اما مي توان در سرويس هاي متحرك با سرعت كم از آن بهره گرفت .

سوال : براي مصرف كنندگان متحرك چه سيستمي توصيه مي شود ؟

جواب :  سيستم DVB-H كه در آن حرف H بيانگر Handheld ( اصطلاحاً به معني متحرك ) مي باشد ، براي مصرف كنندگان متحرك مناسب مي باشد كه لازم است اين سيگنالها نيز توسط فرستنده هاي جداگانه ارسال و توسط گيرنده هاي مخصوص اين سرويس دريافت گردند. برخي از گوشي هاي تلفن همراه داراي قابليت دريافت اين سرويس مي باشند كه مي توان بوسيله اين گوشيها ، شبكه هاي تلويزيوني را در مناطق تحت پوشش مثل تهران دريافت نمود . لازم به توضیح است که استفاده از گیرنده های تلویزیون دیجیتال DVB-T در خودرو برای سرعت های بالای 120 کیلومتر در ساعت مناسب نمی باشد .

 سوال : آیا در شهر ها و روستاهای مجاور ارومیه امکان دریافت تلویزیون دیجیتال وجود دارد ؟

جواب : در مناطقی که تحت پوشش سیگنال های تلویزیونی ایستگاه شهید امینی ارومیه و یا ایستگاه شیبلی تبریز هستند ، امکان دریافت سیگنال تلویزیون دیجیتال وجود دارد .

سوال : با توجه به اینکه تصاویر تلویزیونی در کشور ما با کیفیت SD پخش می شوند ، چرا گیرنده های HD توصیه می گردند ؟

جواب : یکی از دلایل تغییر سیستم از آنالوگ به دیجیتال ، توجیه پذیری تغییر در کیفیت تصاویر تلویزیونی و تغییر از SD به HD بود . با راه اندازی فرستنده های دیجیتال و تامین بستر دیجیتال ، تغییر در کیفیت ویدئوی استودیو های صدا و سیما دور از ذهن نیست . از طرفی با تهیه گیرنده دیجیتال HD می توان فیلم هایی با کیفیت HD را از طریق درگاه USB در تلویزیون های HD مشاهده کرد . توجه داشته باشید که تلویزیون های معمولی حداکثر توانایی نمایش تصاویر SD را دارند و اتصال دستگاه HD به آنها تغییر چشمگیری ایجاد نمی کند .

سوال : آیا برای دریافت شبکه های تلویزیون دیجیتال ، به آنتن خاصی نیاز داریم ؟

جواب : خیر اما انواعی از آنتن های دارای مدار تقویت کننده وجود دارند که ولتاژ کاری آنها توسط گیرنده دیجیتالی تامین و از طریق کابل آنتن ارسال می گردد . این ولتاژ تغذیه 5 ولتی در برخی از گیرنده های تلویزیون دیجیتال وجود ندارد . در گیرنده هایی که این امکان وجود دارد ، برای فعال و غیر فعال کردن آن به قسمت تنظیم آنتن در منوی دستگاه رجوع نمائید . معمولاً این امکان بصورت پیش فرض غیر فعال می باشد .

سوال : آیا سيستم بروزرساني از طريق آنتن يا OTA فعال است ؟

جواب : خیر چراكه لازم است كليه اطلاعات بروزرساني گيرنده هاي داراي تاييديه تكتا ، تهيه و توسط فرستنده هاي ديجيتال ، در كنار اطلاعات ديگر ارسال گردند و اين امكان فعلاً ميسر نمي باشد .

سوال : آیا احتمال افزايش شبكه هاي ديجيتالي در آينده نزديك وجود دارد ؟

جواب : احتمالاً افزايش شبكه ها به زماني موكول مي شود كه در اكثر شهر هاي كشور حداقل 16 شبكه موجود قابل دريافت باشند . لذا فعلاً احتمال افزايش شبكه هاي ديجيتالي بسيار كم به نظر مي رسد .

 سوال : آیا امکان دارد با راه اندازی یک فرستنده ، در دریافت فرستنده دیگر مشکلی ایجاد شود ؟

جواب : ممکن است تداخل فرستنده های هم کانال باعث بروز مشکل در مناطق تحت پوشش مشترک شود که لازم است آنتن به سمت نزدیک ترین ایستگاه تلویزیون دیجیتال تنظیم شود . برای مثال در مناطق روستایی از محدوده دریاچه ارومیه تا میاندوآب ، سیگنال فرستنده دوم کانی شیخان مهاباد و فرستنده اول میاندوآب قابل دریافت بوده و بعلت هم کانال بودن بروز تداخل مشاهده می شود که البته با تنظیم آنتن به سمت ایستگاه میاندوآب مشکل برطرف می شود . ضمناً در این محدوده سیگنال فرستنده های ایستگاه شهید امینی ارومیه کاملاً قابل دریافت می باشند .

سوال : آیا در خصوص رادیو دیجیتال بجای سیستم رادیو اف ام اقداماتی صورت گرفته ؟

جواب : فعلاً درخصوص نصب و راه اندازی شبکه های رادیو دیجیتال DAB و DRM  اقدام عملی صورت نگرفته است . برای دریافت این شبکه های رادیویی لازم است از گیرنده های خودرویی مخصوص استفاده شود .

سوال : علت تغيير ترتيب شبكه ها در گيرنده هاي تلويزيون ديجيتال چيست ؟

جواب : از آنجايي كه سيستم ورودي فرستنده هاي ديجيتال از خطوط ماهواره و زميني تامين مي گردد و هريك بعنوان رزرو ديگري بصورت seamless ( بدون از دست رفتن اطلاعات در حين سوئيچ به ورودي بعدي ) است اما بعلت رعايت نشدن ترتيب شبكه ها روي اين دو سيستم ورودي ( ماهواره و سيستم زميني ) با سوئيچ به ورودي بعدي ، ترتيب شبكه ها در گيرنده تغيير مي كند . جهت جلوگيري از بروز اين مشكل مي توانيد با انتخاب گزينه LCN در حالت خاموش از تغيير ترتيب شبكه ها جلوگيري نمائيد  .

سوال : علت اينكه شبكه ها در جستجو تكراري در ليست قرار ميگيرند چيست ؟

جواب : ممكن است در محل مورد نظر ، سيگنال هاي چند ايستگاه تلويزيوني دريافت شوند و شبكه هاي تكراري در ليست شبكه هاي دريافتي گيرنده ايجاد شود . براي جلوگيري از قرارگيري شبكه هاي تكراري در ليست شبكه هاي دريافتي ، لازم است كه بجاي كانال يابي خودكار از كانال يابي دستي استفاده شود .

 

خلاصه نکاتی که باید در خرید گیرنده دیجیتال به آنها توجه کرد

نكات و اصطلاحات لازم در ويرايش برنامه ها در گيرنده هاي تلويزيون ديجيتالي :

LCN چیست ؟

 LCN مخفف عبارت Logical Channel Nomber  به معنی شماره کانال  لاجيكي است . در صورتیکه این عبارت فعال باشد ، گیرنده برنامه های دریافتی را بر اساس چینش برنامه ها در فرستنده تنظیم خواهد كرد . بعنوان مثال ممکن است شبکه استانی ارومیه روی برنامه 15 دریافت گردد .

برای چینش دلخواه برنامه ها در گیرنده ، باید گزینه LCN غیر فعال و نحوه تنظیم براساس ONID در نظر گرفته شود . سپس از منوی ویرایش برنامه ، به جابجایی برنامه ها اقدام نمود . توجه داشته باشید درصورتیکه LCN فعال باشد ، با جابجا کردن یک برنامه ،  بعنوان مثال استانی ارومیه از 15 به 6 ، شبکه استاني در لیست برنامه ها به محل ششمین برنامه منتقل می گردد اما هنوز نام برنامه 15 بوده و  برای انتخاب آن از طریق ریموت کنترل گیرنده ، لازم است شماره های 15 فشرده شوند .
 

 

امكانات تلتكست و راهنماي الكترونيكي برنامه

در بالاي شبكه ها گهگاه علائمي همچون تصاوير زير نمايش داده مي شود كه بيانگر فعال شدن اين سرويسها روي شبكه مي باشد .

در جدول زير فعال شدن اين دو سرويس را روي شبكه هاي مختلف مشاهده مي كنيد

پويا

ورزش

بازار

مستند

العالم

پرس تي وي

شما

نمايش

آي فيلم

اروميه

سلامت

تماشا

قرآن

آموزش

خبر

تهران

چهارم

سوم

دوم

اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارد

 

 

دارد

 دارد

دارد

دارد

 

TTX

 دارد

 

 

 دارد

 

 دارد

دارد

 دارد

 دارد

 

 

 دارد

دارد

 

 

دارد

 

 دارد

دارد

 

EPG

EPG چيست ؟

EPG مخفف عبارت Electronic Program Guide  امكاني است كه توسط تامين كننده برنامه ( صداوسيماي جمهوري اسلامي )‌ امكان دسترسي به ليست و زمان بندي برنامه هاي هفتگي ارائه مي گردند . بدين ترتيب كه با فشردن دكمه EPG بر روي ريموت كنترل گيرنده ، امكان تشخيص برنامه قبلي ، بعدي و زمان و غيره ارائه مي گردند ( كنداكتور برنامه ها )  . البته درصورتيكه اين اطلاعات در كنار اطلاعات تصويري شبكه هاي ديجيتالي قرار داده شده باشند . در حال حاضر اين اطلاعات بر روي هيچيك از شبكه هاي موجود قرار داده نشده اند .

این امکان هم اکنون بر روی شبکه های اول ، دوم ، تهران در دسترس می باشد و بتدریج به بقیه شبکه ها افزوده خواهد شد .

 

TTX چيست ؟

سرويس تلتكست TELETEXT يا پيام نما عبارتست از امكاني كه طيف گسترده اي از اطلاعات ، از طريق شبكه با فشردن دكمه تلتكست روي كنترل دستگاه گيرنده ، بر روي صفحه نمايش ظاهر مي شود . اين اطلاعات مي تواند چگونگي وضع هوا ، اخبار ، اطلاعات تخصصي آن شبكه و ... باشد .

ماشين زمان

امكان جلو و عقب بردن برنامه درحال ضبط را اصطلاحاً Time Shift يا ماشين زمان مي گويند . با اتصال حافظه USB و يا هارد اكسترنال به گيرنده ديجيتال و ضبط شبكه بر روي آن ، مي توان با كليد هاي كنترلي جلو و عقب مي توان تصاوير ضبط شده را بدون قطع ضبط مشاهده كرد . اين امكان اولين بار در تعدادي از تلويزيون هاي LG در نظر گرفته شده بود كه از حافظه داخلي بهره مي بردند .

امكان صداي دوم چيست ؟

اين امكان هم اكنون بر روي شبكه iFILM قرار داده شده كه مي توان با انتخاب يكي از حالت هاي صداي عربي و صداي فارسي ، از امكان شبكه دو صدايي بهره برد . اين امكان توسط فشردن دكمه Audio بر روي ريموت كنترل تامين مي گردد . همچنين اين امكان بر روي شبكه استاني اروميه ( Azarbayjan ) ارائه شده كه مي توان صداي شبكه استاني سيما و شبكه استاني صدا را انتخاب كرد .

براي تنظيم چند حالت ارائه مي گردد :

1 - تنظيم بر اساس LCN كه در آن چينش به ترتيب تنظيمات فرستنده ارائه مي گردد .
2 - تنظيم بر اساس Service Name  كه در آن چينش بر اساس الفبا ارائه مي گردد .
3 - تنظيم بر اساس Service ID كه در آن چينش بر اساس ايستگاه ارائه مي گردد .
4 - تنظيم بر اساس ONID كه در آن چينش به دلخواه بيننده ارائه مي گردد .

ماهيت و فرمت هاي استاندارد مورد استفاده :

در نمودار زير ساختار هر يك از استاندارد هاي VCD ،DVD و غيره را مشاهده مي كنيد .

با توجه به قرابت افتتاح و راه اندازي شبكه هاي ديجيتالي در شهرهاي استان آذربايجان غربي ، و لزوم تامين و ارائه خدمات و تجهيزات مرغوب با حداقل هزينه به شهروندان محترم ، از كليه علاقه مندان به همكاري درخصوص پخش اين تجهيزات در شهرستان مورد فعاليت خود ، دعوت به همكاري و ثبت مشخصات در شركت گستره ارتعاش هماهنگ مي نمايد .
 فاز اول شامل شهرستان هاي مهاباد ، پيرانشهر ، اشنويه ، نقده و محمد يار

براي ثبت مشخصات خود مي توانيد  از طريق پست الكترونيك info@gehamahang.com مشخصات خود از قبيل شهرستان ، نام و عنوان فروشگاه ، نام مدير ، آدرس و شماره هاي تماس ( ثابت ، موبايل و فكس ) اقدام فرمائيد .

 

دريافت ويژه نامه كليات گيرنده هاي تلويزيون ديجيتال

پايگاه اينترنتي مجله الكترونيكي ايران شماتيك